Het reglement
Laatste aanpassing: December 2019


1.Algemene regels

Spelers

 • Een ploeg bestaat uit 4 veldspelers en 1 doelman. Een wedstrijd mag enkel beginnen indien elke ploeg minstens vier speelklare spelers, waarvan n als doelverdediger uitgerust, op het speelveld heeft.
 • Indien de wedstrijd niet kan doorgaan doordat ploeg A of ploeg B in gebreke is met het minimum aantal spelers (3 + keeper) dan eindigt de wedstrijd met een forfait score. Indien beide ploegen een te weinig aan spelers hebben om een match af te werken, dan wint de bezoekende ploeg deze wedstrijd met forfait-score. Indien tijdens de match het aantal spelers tot minder dan het minimum aantal (3 + keeper) gereduceerd wordt, mag de wedstrijd toch gewoon verder.
 • De minimumleeftijd om deel te nemen in de Futsal-Kempen is 14 jaar.

Doelverdediger

 • Eender welke speler, die aan het spel deelneemt, mag wisselen met de doelverdediger, voor zover de tegenpartij wordt ingelicht en de wissel gebeurt tijdens een spelonderbreking.
 • De doelverdediger mag GEEN terugspeelballen oprapen... maar mag wel meespelen in het spel met de voeten.

Spelerswissel

 • De wisselspelers mogen in het veld komen zonder de toelating van de tegenstander of andere personen te vragen, maar met eerbiediging van de volgende voorschriften:
  • De wissel moet gebeuren in de buurt van de middenlijn, de wisselspeler mag maar in het veld komen wanneer de speler die vervangen wordt buiten de lijnen staat.
  • De wissel van de doelverdediger mag enkel tijdens een spelonderbreking gebeuren zoals beschreven in het hoofdstuk doelverdediger.

Uitrusting

 • Alle spelers van een ploeg moeten dezelfde kleur van shirt dragen, waarvan de kleur duidelijk verschillend moet zijn van deze van de spelers van de thuisspelende ploeg.
 • Indien de tenues van beide ploegen onherkenbaar verschillend zijn, zal de thuisspelende ploeg een andere kleur shirt of hesjes moeten aantrekken.

Schoeisel

 • Aan alle spelers wordt gevraagd geen schoenen met zwarte of donkergrijze zolen te dragen. De toegang tot de zaal kan door de zaalverantwoordelijke geweigerd worden, indien hierdoor een ploeg te weinig spelers heeft om de match toch nog te spelen, zal een forfaitscore tellen.

Fairplay

 • Futsal Kempen maakt geen gebruik van scheidsrechters. Hierdoor rekenen wij op uw fairplay. Maak je een fout, geef deze dan steeds toe, tenslotte is en blijft het toch maar een spel.
 • Bij een ernstige blessure (bv. een breuk) bij een speler kan de betrokken ploeg vragen om de wedstrijd te staken (uitgezonderd de laatste 5 minuten van de wedstrijd). De betrokken wedstrijd zal op een ander moment volledig herspeeld worden (ongeacht de uitslag van de gestaakte wedstrijd). De betrokken ploegen mogen op deze uitgestelde wedstrijd spelers opstellen naar hun keuze op voorwaarde dat deze aangesloten is bij deze club.

Duur van het spel

 • Elke match duurt 50 minuten. De match start op 5 minuten na het beginuur en eindigt op het einduur met daartussen 5 minuten pauze. Voorbeeld: match om 20.00 uur start om 20.05u neemt pauze om 20.30u , herstart om 20.35u en einde van de match om 21.00.
 • Bekerwedstrijden starten op het beginuur, dit om eventuele penalty's bij een gelijkspel op te vangen. Voorbeeld: match om 20.00 uur start om 20.00u neemt pauze om 20.25u , herstart om 20.30u en einde van de match om 20.55u. Bij gelijkspel (in de knock-out rondes), kunnen hierna nog penalty's worden genomen.
 • De wedstrijd eindigt STIPT op het einduur, dit om misverstanden en discussies tevermijden.
 • Elke ploeg dient op tijd aanwezig te zijn, wordt de match toch later aangevat, zorg er dan voor dat de wedstrijd in totaal 50 minuten duurt, desnoods maakt u de pauzes korter, speelt u langer als u hiervoor de toestemming van de zaalverantwoordelijke krijgt. Spreek steeds goed met de tegenstander af wanneer de match exact gedaan is.
 • Het is VERPLICHT om een gezamenlijke klok + scorebord te gebruiken om misverstanden te vermijden.

Aftrap

 • De bal mag zowel achterwaarts als voorwaarts in het spel gebracht teworden.
 • Al de spelers dienen zich in eigen kamp te bevinden en deze van de ploeg, die tegenover het team staat dat de aftrap geeft, moeten minimum drie meter van de bal blijven.
 • De speler die de aftrap gegeven heeft, mag geen tweede maal de bal spelen voordat deze door een andere speler werd aangeraakt. Concreet wil dit zeggen dat je niet voor jezelf mag aftrappen.
 • Men kan geen doelpunt aantekenen op een aftrap. De bal moet eerst door een andere medespeler van je ploeg aangeraakt worden, een klein tikje opzij en dan meteen trappen op doel mag dan weer wel!

Bal uit het spel

 • Wanneer de bal het plafond raakt.
  • Wanneer de bal het plafond of de armaturen boven het speelveld raakt, wordt een aftrap toegekend tegen de ploeg waarvan de speler het laatst de bal heeft aangeraakt. De bal moet gelegd worden op het middelpunt van het speelveld. De tegenstanders dienen in deze situatie zich NIET allemaal in eigen kamp te bevinden, maar wel op 3m afstand.
  • LET GOED OP , dit is een aftrap dus er mag NIET rechtstreeks gescoord worden van op deze plaats.
 • Wanneer de bal VOLLEDIG over de zijlijn gaat.
  • Het intrappen gebeurt met de voet, op de plaats waar de bal buiten gegaan is. Er mag NIET rechtstreeks gescoord worden vanuit een intrap.
 • Wanneer de bal VOLLEDIG over de doellijn gaat.

Hoekschop

 • Vanuit een hoekschop mag uiteraard wel rechtstreeks gescoord worden.

Geldig doelpunt

 • Een doelman mag scoren door uit te werpen of uit te trappen indien de bal niet buiten geweest is alvorens hij op doel trapt/gooit.
 • Men mag van eender waar binnen het veld scoren, enkel vanuit een aftrap en een intrap mag niet gescoord worden.

Fouten
Een speler die n van volgende fouten begaat, dient zijn fout toe te geven aan de tegenstander.

 • Een tegenstander een trap geven of trachten te geven.
 • Een tegenstander doen vallen.
 • Op een tegenstanderspringen.
 • Een tegenstander aanvallen op een gewelddadige of gevaarlijke manier; een speler slaan of trachten te slaan.
 • Een tegenstander vast- of tegenhouden, hetzij bij een lichaamsdeel, hetzij bijzijn uitrusting.
 • Een tegenstander duwen
 • Een sliding is ALTIJD verboden
 • Hakjes zijn toegestaan
 • Alle algemene voetbalfouten

Vrije trappen

 • Alle vrije trappen MOGEN rechtstreeks op doel gegeven worden.

Bal

 • Het is verplicht om met een non-bounce bal te spelen.


2. Inschrijvingen

 • Elke ploeg dient zich in te schrijven via de website: www.futsal-kempen.be
 • Het inschrijvingsgeld bedraagt 250 + 60 borg, hierin zitten alle kosten voor het ganse seizoen in.
 • Vanaf seizoen 2013 wordt er bij het inschrijvingsgeld ook een borg gevraagd. Deze borg dient om de eventuele boetes te betalen bij forfaits. De borg bedraagt 60. Indien alles naar wens verloopt en uw ploeg geen forfaits geeft zal u de borg uiteraard na het seizoen terugkrijgen. (zie hoofdstuk 4; forfaits)
 • Elke ploeg dient een spelerslijst bij te voegen bij de inschrijving van de ploeg (naam, voornaam en geboortedatum)


3. Sportiviteit / Sanctioneringen

 • Vermits deze competitie volledig vriendschappelijk wordt ingericht, rekenen we ook op uw sportiviteit. Indien dit voor enkele ploegen niet kan, kunnen deze nzijdig door de organisatie uit de competitie gezet worden. Deze ploegen zullen hun inschrijvingsgeld NIET terugkrijgen.
 • Individuen kunnen ook gestraft worden, hoewel dit zelden zal voorkomen. Dit kan gaan van schorsing tot uitsluiting uit de competitie/beker.
 • Elke persoon | ploeg zal steeds eerst een waarschuwing ontvangen via de organisatie alvorens geschorst te kunnen worden voor kleine zaken.
 • Bij vechtpartijen, ... zullen er onmiddellijk sancties volgen uitgesproken door de organisatie.


4. De competitievormen

Competitie

 • In het negende seizoen (2019) spelen we in 1 reeks van 14 ploegen.
 • De stand in de competitie wordt bepaald op:

1.Punten
2.Onderlinge duels
3.Doelpuntensaldo
4.Gemaakte doelpunten
5.Indien het na bovenstaande nog gelijk staat, volgt er een beslissende wedstrijd.

Bekercompetitie

 • In de bekercompetitie wordt er eerst gestreden in poules. De 2 beste ploegen uit elke poule gaat door in een knock- out fase tot in de finale.
 • De stand in de beker wordt bepaald op:

1.Punten
2.Onderlinge duels
3.Doelpuntensaldo
4.Gemaakte doelpunten
5.Indien het na bovenstaande nog gelijk staat, volgt er een beslissende wedstrijd.

 • Bij gelijke stand in de knock-out fase worden er penalty's gezet. Elke ploeg mag 3 penaltys zetten, indien de stand hierna nog gelijk staat, wordt er om beurten 1 penalty gezet tot er een winnaar is. Een penalty wordt gegeven met een aanloop van n stap.

Algemeen forfait

 • Indien een ploeg in de HEENRONDE algemeen forfait geeft worden ALLE uitslagen van die ploeg voor HET GANSE JAAR (dus ook de wedstrijden die al gespeeld zijn) op 5-0 voor de tegenpartij gezet.
 • Indien een ploeg in de TERUGRONDE algemeen forfait geeft worden alle uitslagen van de terugronde op forfait gezet (5-0).

Forfait

 • Vanaf 14/02/2015 worden er geen wedstrijden meer uitgesteld door de organisatie. Dit omwille van financile boetes die wij krijgen, bovenop de gewone kosten van de sporthal bij het laattijdig annuleren van de zaal. Een nieuwe regeling die de sportraad van Herentals ons heeft opgelegd. (Uitzonderingen kunnen enkel in zeer speciale gevallen en bij beslissing van de organisatie)
 • Indien een ploeg een wedstrijd niet kan spelen, zullen zij forfait moeten geven. Indien deze ploeg de wedstrijd toch wil spelen, kan dit in onderling overleg met hun tegenstander en op eigen kosten van de ploeg die forfait geeft. Al deze wedstrijden moeten gespeeld worden voor de laatste speeldag in de bekercompetitie.
 • Ook als een ploeg niet komt opdagen, of met te weinig spelers aantreedt, heeft dit een forfait tot gevolg. Indien een ploeg een 3e keer forfait geeft, wordt deze onmiddellijk uit de competitie gezet.
 • Om de forfaits tegen te gaan heeft de organisatie beslist om een boete te geven per gegeven forfait. De boete bedraagt 20 per forfait en deze zal van uw borg afgaan die u in het begin van het seizoen betaald heeft.

 

5. Financile en administratieve zaken

Verzekering

 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, sportieve letsels,enz
 • Elke speler is verplicht zich te verzekeren tegen sportongevallen. Dit kan via Futsal-Kempen of via een andere verzekering.
 • Elke ploeg kan een verzekering aangaan via Futsal-Kempen. De verzekering voor een gans seizoen bedraagt 15 per speler. Indien u een verzekering wenst af te sluiten vanaf speeldag 1, moet dit minimum twee weken voor de start van het seizoen in orde gebracht worden. Contacteer hiervoor de organisatie of bekijk de sectie "verzekeringen" op onze website.

Organisatie

 • De organisatie bestaat uit volgende bevoegde personen:
  • Andy De Smet
  • Chris De Smet
  • Ellen Van Croonenborch
 • Ploegen mogen steeds de organisatie bijeenroepen indien zij zich onrecht voelen aangedaan of dingen in de competitie willen corrigeren.
 • Indien er twisten zijn over het reglement zal de organisatie steeds het laatste woord hebben, is het reglement  duidelijk dan moet ook de organisatie het reglement respecteren, ze mogen wel na de twist het reglement aanpassen.

Teamverantwoordelijke

 • Elke ploeg dient minimum n teamverantwoordelijke te hebben. Alle info, veranderingen, e.d. wordt door de organisatie gecommuniceerd met deze persoon.
 • Elke teamverantwoordelijke dient binnen de 24u na hun wedstrijd het wedstrijdformulier door te mailen naar  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

 

6. Futsal-Kempen reglement verklaring

Iedereen die ingeschreven is bij FUTSAL-KEMPEN verklaart hierbij akkoord te zijn met de reglementen en voorschriften in dit reglement. De organisatoren hebben steeds het recht dit reglement aan te passen. Bij elke aanpassing zijn ze verplicht dit te melden op de website of via mail het nieuwe reglement door te sturen aan de contactpersonen. Voor speciale evenementen / gebeurtenissen zal de organisatie een mail sturen die telt bovenop dit reglement.